login
| EN
Naziv Akronim Trajanje Država
MR Istvan Estelyi 35520 01/12/2012 - 31/05/2016
An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competetivness and Technological Capacity of SMEs ADRIATinn 01/11/2013 - 30/09/2016
Matematične osnove izbranih poglavij naravoslovja: od matematične kemije do diskretne biomatematike (MathChemBio) / Mathematical Foundations of Selected Topics in Science: From Mathematical Chemistry to Discrete Biomathematics (MathChemBio) BI-DE/17-19-10 01/04/2017 - 31/03/2019 Nemčija
Sistemi mešane resničnosti za podporo branju / Mixed Reality for Reading Support (MRRS) BI-DE/20-21-002 01/01/2020 - 31/12/2021 Nemčija
Uporaba in analiza senzorskih omrežij v stavbah BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Dopolnjena resničnost za oddaljeno strokovno pomoč / Augmented Reality for Remote Expert Assistance BI-JP/20-22-001 01/04/2020 - 31/03/2023 Japonska
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/19-21-010 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Kaskadna raba recikliranega lesa / Cascading Recovered Wood CaReWood 01/05/2014 - 31/03/2017
iOtok / iISLAND iOtok / iISLAND 01/01/2016 - 31/12/2016
Weissova domneva in posplošitve / The Weiss Conjecture and Generalisations J1-1691 01/07/2019 - 30/06/2023
Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov / Action graphs and covering graph techniques J1-9187 01/07/2018 - 30/06/2021
Obdelava velikih količin geometrijskih podatkov LIDAR / Processing of massive geometric LIDAR data L2-3650 01/05/2010 - 30/04/2013
E-podpora procesa zdravstvene oskrbe / E-health care process support L7-3653 01/05/2010 - 30/04/2013
Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju / Computationally intensive methods in theoretical computer science, discr P1-0294 01/01/2009 - 31/12/2025
Metrologija in biometrični sistemi / Metrology and biometric systems P2-0250 01/01/2018 - 31/12/2023
Škocjanske jame Škocjanske jame 01/01/2016 - 31/12/2017
SUMOFIN - Spremljanje Učinkovitosti MOdela FINanciranja zdravstvene dejavnosti V5-1050 01/10/2010 - 30/09/2012
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si