login
| EN
print
Predstojnica oddelka: prof. dr. Klavdija Kutnar

Oddelek za matematiko (OM) je en dveh glavnih svetovnih centrov za algebraično teorijo grafov. Raziskovalci na oddelku so močno vpeti v mednarodno okolje tako prek raziskovalnega sodelovanja s kolegi iz tujine kot z organizacijo mednarodno odmevnih znanstvenih dogodkov. Na oddelku se redno usposabljajo mladi raziskovalci.

Ključna področja raziskav oddelka:

  • algebra,
  • kombinatorika s teorijo grafov (diskretna matematika),
  • kriptografija,
  • verjetnostni račun.

Ključni dosežki oddelka zadnjih petih let:

Ključni cilji oddelka za prihodnjih pet let:

  • (so)organizacija odmevnih mednarodnih konferenc in poletnih šol,
  • pridobitev vsaj enega ERC projekta,
  • hkratno usposabljanje vsaj 20 mladih raziskovalcev,
  • hkratno usposabljanje vsaj 5 podoktorskih raziskovalcev,
  • uspešna vzpostavitev nove znanstvene revije Discrete Mathematical Chemistry.

Ključne publikacije in dogodki oddelka:

Aktivnosti na področju promocije znanosti: raziskovalci so vpeti v pripravo in organizacijo Famnitovih izletov v matematično vesolje, tabora Matematika je kul in Matematičnega adventnega koledarja.


Raziskovalci Oddelka za matematiko
Projekti Oddelka za matematiko

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti