login
| EN
print

Predstojnik centra: prof. dr. Diego de Leo

Namestnica predstojnika: izr. prof. dr. Vita Poštuvan


Slovenski center za raziskovanje samomora (SCSR) je bil ustanovljen leta 2011. S posebno enoto znotraj UP IAM se je naslovilo specifično raziskovalno področje, ki se nanaša na preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja. Vizija centra je zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora.

Za namene ozaveščanja širše javnosti o samomoru smo na centru odprli spletno platformo Živ? Živ!, na kateri lahko izveste več o delu in projektih.

Ključna področja raziskav centra:

 • preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja,
 • psihološke intervencije,
 • duševno zdravje,
 • osamljenost,
 • bližnji po samomoru,
 • žalovanje,
 • socialne predstave in stališča,
 • človekove pravice,
 • etika,
 • kvalitativno in kvantitativno raziskovanje,
 • vedenjsko-kognitivna terapija,
 • krizne intervencije.

Ključni dosežki centra zadnjih petih let:

 • objave v prestižnih revijah (kot je The Lancet)
 • intervencije na področju duševnega zdravja
 • pridobitev organizacije svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP) leta 2023 v Sloveniji
 • nagrada Prometej znanosti 2020, Zoisovo priznanje 2021

Ključni cilji centra za prihodnjih pet let:

 • zmanjševanje samomorilnega količnika v Sloveniji;
 • uporaba široke palete visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja;
 • zagotavljanje učinkovite intervencije in možnosti zdravljenja za preprečevanje samomora in za podporo bližnjim po samomoru;
 • prizadevanje za odpravljanje stigme, povezane s samomorilnim vedenjem;
 • zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja univerzitetnih študentov in druge zainteresirane javnosti;
 • sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih združenjih

Ključne publikacije centra so objavljene na povezavi, ključen vsakoletni dogodek pa je organizacija mednarodne konference TRIPLE I - intuition, immagination, innovation.

Aktivnosti na področju promocije znanosti:


Raziskovalci Slovenskega centra za raziskovanje samomora
Projekti Slovenskega centra za raziskovanje samomora

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti