login
| EN
print

  

Predstojnik centra: dr. Boris Horvat


Center za sodelovanje z industrijo (CSI) je bil ustanovljen leta 2012 na pobudo zaposlenih z namenom večjega razvojno-raziskovalnega sodelovanja z gospodarstvom in boljšega prenosa znanj, ki lahko uspešno zaživi takrat, ko preseže zgolj odnos naročnika in izvajalca. Uspešen odnos tako temelji na partnerskem sodelovanju inštituta in podjetij na skupnih projektih.

Ob stalnih stikih z gospodarstvom se je izkazalo, da to ne verjame vnaprej v uspehe raziskav pri reševanju praktičnih primerov, pripravljeni pa bi bili sodelovati na skupnih razvojnih projektih in tako sodelovanje zastaviti na dolgi rok. Zaposleni UP IAM so pri takih primerih zaradi interdisciplinarnosti pogosto nastopali v okviru različnih oddelkov, zato so opazili potrebo po homogeni predstavitvi, ki bo tudi za partnerje jasna. Na tej podlagi je nastal CSI, ki ne predstavlja samostojne ali ločene enote, ampak se vanjo lahko vključijo vsi zaposleni UP IAM, ki bi želeli tovrstno povezovanje z gospodarstvom. CSI tako znotraj UP IAM deluje kot povezovalna enota oddelkov, navzven pa kot povezana skupina interdisciplinarnih strokovnjakov, ki lahko za potrebe razvoja skupnega projekta z gospodarstvom pritegnejo še druge zaposlene Univerze na Primorskem.

Ključni nameni in cilji, ki usmerjajo delovanje centra so:

  • krepitev razvojnih in tehnoloških komponent delovanja inštituta,
  • pospeševanje razvojno-raziskovalnega sodelovanja z gospodarstvom,
  • pospeševanje prenosa znanj,
  • urejanje vprašanj intelektualne lastnin.

Člani Centra za sodelovanje z industrijo
Projekti Centra za sodelovanje z industrijo

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti