sl  en

Oddelki

Notranja struktura IAM je sestavljena iz štirih oddelkov: Oddelka za matematiko, Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, Oddelka za tehnologijo in Oddelka za preučevanje zdravja.

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije izvaja raziskave na področju podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur ter drugih.

Na Oddelku za matematiko izvajamo raziskave na področju algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa. Raziskovalno delo obeh oddelkov je vpeto še v področja matematičnega modeliranja in računalniških simulacij, eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Na oddelkih je doma znanstveno računanje na področjih naravoslovja od kemije do bioinformatike. Poleg omenjenih tematik se študentje na oddelkih lahko srečajo še s področji elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti. 

Na UP IAM je v ospredju interdisciplinarizacija raziskovalnega dela. Primer takšnega raziskovanja so raziskave na področju tehniških in logističnih sistemov, od proizvodnih programov do simulacije prometa (na primer v mestu Koper), kjer se srečajo raziskovalci z Oddelka za matematiko in računalništvo ter z Oddelka za tehnologijo. Varovanje okolja in tehnologija, ki je povezana z njim, je sicer osrednja dejavnost Oddelka za tehnologijo. Oddelek dobro sodeluje z gospodarstvom in z različnimi slovenskimi inštituti.

Proučevanje okolja in pozneje vpliv slednjega na zdravje ljudi je še en primer interdiscplinarnega dela na UP IAM. Tukaj se srečujejo raziskovalci z Oddelka za tehnologijo in Oddelka za preučevanje zdravja. Na oddelku potekajo raziskave na področju e-zdravja.