login
| EN
print
Predstojnik oddelka: prof. dr. Tomaž Pisanski

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) je raziskovalno in pedagoško dejaven na različnih področjih tako teoretičnega kot aplikativnega računalništva. Oddelek izvaja predvsem raziskave na področju podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur ter drugih. Oddelek zaznamuje močna interdisciplinarnost in prepletenost z Oddelkom za matematiko, saj je raziskovalno delo obeh oddelkov vpeto v področja matematičnega modeliranja in računalniških simulacij, eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Sodelavci obeh oddelkov se ukvarjajo z znanstvenim računanjem na različnih področjih naravoslovja, od kemije do bioinformatike. Študentje, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih, se lahko srečajo tudi s področji elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti.

Ključna področja raziskav oddelka:

 • formalni jeziki, avtomati, izračunljivost,
 • podatkovne strukture in algoritmi,
 • optimizacijske metode, aproksimativne metode, NP težki problemi,
 • inteligentni sistemi, podatkovno rudarjenje in strojno učenje,
 • razpoznavanje, analiza in razumevanja vzorcev ter statistično modeliranje,
 • računalniška varnost in biometrične tehnologije.

Ključni dosežki oddelka zadnjih petih let:

Ključni cilji oddelka za prihodnjih pet let:

 • uspešno objavljanje in povečevanje števila objav ter aktivnih sodelovanj na konferencah,
 • uspešna nadgradnja sistema Unis,
 • uspešne prijave projektov.

Ključne publikacije in dogodki oddelka:

 • tradicionalna konferenca The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS) v Kopru;
 • aplikativne projekte člani oddelka izvajajo kot člani Centra za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij (UP IAM CORA), v okviru katerega razvijajo različne aplikacije za potrebe univerze, oblikujejo spletne strani in druge uporabne vsebine za samo univerzo ter širše, navedene v nadaljevanju:
  -  Aplikacija za Škocjanske jame - igrifikacija učne poti, ki bo na voljo obiskovalcem parka, UK.
  -  
  Digitalna personalizacija in barvanje 3D kipov, ki jo bodo uporabljali obiskovalci Peter Scott Gallery, Lancaster, UK.
  A
  plikacija SketchAR, ki temelji na lastni ideji in objavljenih člankih v letu 2013 in 2015 (2D risanje preko telefona) je imela že nad 100.000 namestitev).

Aktivnosti na področju promocije znanosti: raziskovalci so predvsem v delavnice za osnovne in srednje šole, organizirane v okviru UP Famnit.


Raziskovalci Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije
Projekti Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti