login
| EN
print

Predstojnik centra: izr. prof. dr. Jernej Vičič


Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij (CORAzdružuje raziskovalce in strokovnjake s področja računalništva z namenom razvoja računalniških aplikacij. Pod okriljem centra ustvarjamo aplikacijske rešitve z uporabo najsodobnejših spletnih tehnologij in upoštevanjem najboljših praks oblikovanja interakcije.

Ključni dosežki centra zadnjih petih let:

  • iOtok,
  • aplikacija Potni nalogi UP,
  • informacijski sistem UNIS UP.

Ključni cilji centra za prihodnjih pet let so predvsem vzdrževanje razvitih aplikacij in razvoj novih aplikacij.

Ključne publikacije in dogodki centra: Dokumentarni film iOtok.

Center CORA o svojih dejavnostih in projektih redno poroča na ločeni strani Centra CORA.


Raziskovalci Centra za oblikovanje in razvoj aplikacij
Projekti Centra za oblikovanje in razvoj aplikacij

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti