login
| EN
print
Predstojnica oddelka: izr. prof. dr. Jure Pražnikar

Namestnik predstojnice oddelka: prof. dr. Andreja Kutnar


Oddelek za tehnologijo (OT) svoje delo osredotoča na proučevanje obnovljivih materialov, in sicer kemijskih, fizikalnih, mehanskih in viskoeslastičnih lastnosti obnovljivih materialov. Obenem vpeljuje interdisciplinarno raziskovalno delo na področju onesnaževanja okolja. Raziskovalci oddelka razvijajo paradigmo restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja (RRE) z dokazi o uporabi lesa, ki oblikuje pozitivne zdravstvene vplive v grajenem okolju. Preučujejo, kako se izdelki iz lesa lahko uporabijo tako, da izboljšajo notranje udobje, kako lahko naravni materiali zagotavljajo ugodne psihofizične odzive na negativno stimulacijo (npr. stres), uporabo lesa v prilagodljivem pohištvu za aktivne pisarne in varno, dostopno okolje za starejše. Na Oddelku se interdisciplinarno povezujejo strokovna znanja informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT), zdravja ljudi, konstrukcij in znanosti o materialih, ki zagotavljajo nove rešitve za oblikovanje novih, trajnostnih in zdravih rešitev za nove konstrukcije in prenove.

Ključna področja raziskav oddelka:

 • Lesarstvo,
 • Inženirski lesni proizvodi,
 • Modifikacija lesa,
 • Lesena gradnja,
 • Zdravje,
 • Onesnaževanje okolja.

Ključni dosežki oddelka zadnjih petih let:

Pridobitev projektov:

 • (InnoRenew CoE), H2020 Teaming, Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence, 1. 4. 2017–30. 9. 2023,
 • (J4-1767), ARRS, Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa, 1. 7. 2019–30. 6. 2022;

Objava znanstvenih monografij:

 • SANDBERG, Dick, KUTNAR, Andreja, KARLSSON, Olov, JONES, Dennis. Wood modification technologies : principles, sustainability, and the need for innovation. 1st ed. Boca Raton: CRC Press: Taylor & Francis, cop. 2021. X, 431 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-138-49177-9. ISBN 978-0-367-76782-2. ISBN 978-1-351-02822-6. [COBISS.SI-ID 75331843],
 • SANDAK, Anna Malgorzata, SANDAK, Jakub Michal, BRZEZICKI, Marcin, KUTNAR, Andreja. Bio-based building skin, (Environmental footprints and eco-design of products and processes). Singapore: Springer Open, cop. 2019. XV, 183 str., ilustr. ISBN 978-981-13-3746-8. ISBN 978-981-13-3747-5. https://rd.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-3747-5.pdf;

Uspešno vodenje:

 • (FP1407), COST Akcija, Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (2015–2019),
 • (FP1303), COST Akcija, Performance of bio-based building materials (2016–2017).

Ključni cilji oddelka za prihodnjih pet let:

 • Uspešno vključevanje Oddelka v mednarodne konzorcije in pridobivanje projektov na področju Zelenega dogovora,
 • Objava vsaj 15 originalnih znanstvenih člankov v revijah, ki se uvrščajo v A",
 • Okrepiti sodelovanje z gospodarstvom na raziskovalno-razvojnih projektih in pridobiti vsaj en aplikativni raziskovalni projekt, financiran s strani ARRS,
 • Nadaljevati z uspešno diseminacijo rezultatov z znanstvenem in strokovnem prostoru.

Ključne publikacije in dogodki oddelka:

Organizacija znanstvenih konferenc:

Aktivnosti na področju promocije znanosti: Oddelek redno organizira mednarodne znanstvene kot tudi strokovne konference ter objavlja znanstvene članke v odprtem dostopu. Člani Oddelka se redno udeležujejo mednarodnih konferenc, kjer predstavljajo dosežke mednarodni znanstveni skupnosti. Poleg tega izvajajo vabljena predavanja na mednarodnih univerzah in se vključujejo v pedagoški proces na 2. in 3. stopnji.


Raziskovalci Oddelka za tehnologijo
Projekti Oddelka za tehnologijo

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti