login
| EN

V ponedeljek, 22. maja (predčasne), in včeraj, 25. maja (redne) 2023, so na UP potekale volitve za rektorja Univerze na Primorskem.

 

Volilni odbori so po zaprtju treh volišč preverili veljavnost oddanih glasovnic, prešteli veljavne glasove in jih nato pretvorili v točke. Zatem je predsednik volilne komisije, izredni profesor dr. Mihael Perman, predstavil neuradne rezultate.

Volilna udeležba je bila po skupinah:  
- med visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, 81-odstotna;
- med drugimi zaposlenimi UP, 84-odstotna in
- med študentkami in študenti 6,4-odstotna.

Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar prejela 62,85 % veljavnih točk, kandidat prof. dr. Matjaž Novak pa 37,15 % veljavnih točk.

Rektorica UP za nov štiriletni mandat je tako prof. dr. Klavdija Kutnar

*Rezultate mora potrditi še Senat univerze, do takrat veljajo za neuradne
 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti