login
| EN
print

Zakonske in druge pravne podlage

Ključne zakonske in pravne podlage, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, so:

Pri svojem delovanju pa UP IAM uporablja tudi vso ostalo zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb.

Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani: https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti.
 

Interni akti UP IAM

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti