login
| EN

Med 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), predstavljamo raziskovalke UP, ki so v preteklem letu dosegle pomembne mejnike v svojem raziskovalnem delu in njihove misli o položaju žensk v znanosti.

Dr. Andreja Kutnar se ukvarja s področjem lesarstva, predvsem trajnostne rabe naravnih virov, je direktorica Zavoda InnoRenew, ki je v letu 2021 zaključil gradnjo največje lesene zgradbe v Sloveniji, pridobila pa je tudi pomemben temeljni projekt z avstrijskimi partnerji (Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja), financiran v okviru ARRS.

INTERVJU

Kakšna je bila vaša znanstvena pot?

Po zaključenem univerzitetnem študiju lesarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sem se odločila za doktorski študij lesarstva. V času študija sem se podala v ZDA, na Oregon State University, kjer sem izvedla večino eksperimentalnega dela za svojo doktorsko disertacijo. Doktorski študij sem zaključila leta 2008 in nato odšla na podoktorsko izobraževanje na Oregon State University. Ves čas sem se ukvarjala z modifikacijo lesa, in sicer z njegovim zgoščevanjem. Po povratku v Slovenijo pa sem se začela ukvarjati tudi z vrednotenjem okoljskih vplivov. Še danes raziskujem oboje.

Ali vas je pri tem oviralo to, da ste ženska, ki si ustvarja svojo pot na tradicionalno moškem področju lesarstva ?

Moja izkušnja je, da smo v znanosti vsi enaki in uspešni na podlagi našega kakovostnega dela.

Preučujete, med drugim, tudi tehnologijo in trajnostni razvoj lesne industrije ter vpliv novih materialov na okolje. Koliko raziskave, ki jih izvajamo na naši in drugih univerzah, vplivajo na spremembo miselnosti med ljudmi in obračanje k uporabi naravnih ter obnovljivih virov za proizvodnjo in gradbeništvo?

Spremembe miselnosti ljudi ni enostavno doseči in predvsem ne na hitro. Poslanstvo znanstvenikov je, da nova odkritja delimo z družbo. Na naši univerzi se trudimo, da na najrazličnejše načine komuniciramo o našem delu in predvsem posredujemo znanja študentom, ki so naša prihodnost!

O vaših raziskovalnih dosežkih so vas že veliko spraševali in o njih pisali. Ste osebno zadovoljni s tem, kar ste dosegli, in kaj je vaš naslednji znanstveni izziv?

V znanosti vsako odkritje pripelje do novih raziskovalnih vprašanj. Lahko rečemo, da nikoli ne pridemo do zaključka. Predvsem me navdušujejo raziskovalna vprašanja, ki si ji postavimo na podlagi izzivov, ki jih srečamo v gospodarstvu, in nato poskušamo s temeljnim raziskovalnim delom priti do novih spoznanj.

dr. Vesna Grahovac, Sektor za raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si