login
| EN
ponedeljek, 4. marec 2024

Zagonski sestanek projekta LIFE BE-WoodEN


Raziskovalci iz Univerze na Primorskem so se udeležili zagonskega sestanka projekta LIFE BE-WoodEN – Stavbe in izobraževanje v lesnem ekosistemu za Novi evropski Bauhaus, ki je potekal med 27. in 28. februarjem 2024, v Genovi v Italiji.

Dvodnevni sestanek je bil namenjen prvemu osebnemu srečanju med raziskovalci Univerze na Primorskem, vodilnim partnerjem Universita degli studi di Genova, ter ostalimi projektnimi partnerji –  Regione Liguria, ART-ER Universita degli studi di Firenze, Federazione Italiana delle industrie del legno de IT, Comite Europeen de Coordiantion de l'habitat social aisbl in Politechnika Wroclawska.

Sestanek se je začel z uvodnim nagovorom in pozdravom rektorja Univerze v Genovi, g. Federica Delfino. Nato so udeleženci pregledali celotno vsebino projekta, predstavili ustanovitev NEB Academy Pioneer SUD huba, poseben poudarek pa je bil na predstavitvi načrtovanih komunikacijskih aktivnostih in diseminacije z zunanjimi deležniki. Sprejeli so terminski plan izvedbenih aktivnosti za pripravo različnih seminarjev, jesenske šole ter podcasta. Kasneje je potekal tudi sestanek Usmerjevalnega odbora.

Prof. dr. Andreja Kutnar, vodja projekta na UP IAM, je predstavila proces oblikovanja in vzpostavitve Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub).

Naslednji dan so koordinatorji projekta organizirali ogled mesta Imperia in ARTE Imperia, kjer so sodelovali na prvi novinarski konferenci in si ogledali pilotni projekt za prestrukturiranje stavbe v mestu Imperia. Mestna občina je odkupila zgradbo z namenom izvedbe trajnostne obnove, kjer so predvideli izgradnjo 18 socialnih stanovanj ter dveh skupnih prostorov za starejše občane. V sklopu projekta bodo stavbo prenovili z uporabo lesa in ostalih naravnih materialov, preizkusili bodo inovativne metodologije in vključevali demonstracije na sami lokaciji.

Projekt je financiran v okviru pobude LIFE2027 Evropske komisije in si prizadeva spodbujati dekarbonizacijo stavb in izboljšati krožnost v gradbenem sektorju ter premagovati ovire, ki preprečujejo široko uporabo lesa in materialov na osnovi biomase.


 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti