login
| EN

Senat Univerze na Primorskem je na 37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem začnejo z dnem, 22. 3. 2023, teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja je rok za vlaganje kandidatur za rektorja Univerze na Primorskem od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023 do 12. ure.

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah rektorja UP rektorja za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.

Podrobnejša navodila in vsi obrazci so dostopni na: Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti