login
| EN

Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa organizacij po standardu ISO14064«,

ki jo organizira Univerza na Primorskem.

***

Delavnico, ki bo v ponedeljek, 18. junija 2012, med 10. in 15. uro na Univerzi na Primorskem, bo vodila dr. Andreja Kutnarpriznana strokovnjakinja s področja vrednotenja vplivov na okolje.

 

Prijavite se lahko prek spletnega obrazca najpozneje do 10. junija 2012.

 

Delavnica je namenjena:

- predstavnikom gospodarstva (vodje sistemov kakovosti; strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti; energetski in okoljski managerji; vodilni delavci in predstavniki vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja);

- lokalnim skupnostim (organi lokalne samouprave; lokalne nevladne organizacije in društva, ki se na lokalni ravni ukvarjajo s problematiko okoljevarstva, itd.);

- lokalnemu in regionalnemu prebivalstvu;

- drugi zainteresirani javnosti.

 

VABLJENI!

***

Svet se danes spopada s problemom podnebnih sprememb, pomanjkanjem poceni energije in virov, z negotovostjo dobave ključnih fosilnih energentov (nafta, zemeljski plin), ogromnimi količinami odpadkov ter vse večjim onesnaženjem okolja. Z vidika vzdržnosti glede virov in z vidika ekonomske odgovornosti družbe je zato nujna usmeritev v trajnostni razvoj. S tem želimo postopoma doseči, da cene proizvodovin storitev pokrivajo tudi stroške vplivov na okolje prek celotnega življenjskega cikla.

Ogljični odtis je mera vpliva aktivnosti na okolje in se računa tudi posredno skozi porabo energije, potrebne pri izdelavi, uporabi in recikliranju proizvodov oziroma storitev ter nevtraliziranju negativnih vplivov na okolje.

Za uspeh v boju proti podnebnim spremembam in za samo doseganje trajnostnega razvoja moramo znižati ogljični odtis celotne družbe. Izboljšati moramo energetsko učinkovitost, znižati ogljični odtis izdelkov in storitev  ter fosilna goriva nadomestiti z obnovljivimi viri energije.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu: szrrd@upr.si ali na tel št. 05 61 17 501.

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti