login
| EN

Sergio Hiroki Koike Quintanar, mladi raziskovalec mentorja prof. dr. Aleksandra Malniča na UP IAM, in doktorski študent študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, bo v ponedeljek, 2. 12. 2013, javno predstavil temo doktorske disertacije z naslovom O problemu izomorfnosti cikličnih Haarovih grafov (On the isomorphism problem of cyclic Haar graphs). Doktorsko disertacijo bo pisal pod vodstvom študijskega mentorja izr. prof. dr. Istvana Kovacsa.

Javna predstavitev bo v predavalnici Pošta na UP FAMNIT ob 10. uri.

Vabljeni!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si