login
| EN
četrtek, 23. november 2017

UP IAM zaposluje sodelavca v IKT službi

UP IAM je objavil razpis za naslednjo delovno mesto:

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanja za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema, dobro znanje programiranja (PHP, JAVASCRIPT), izkušnje s podatkovnimi bazami (MYSQL, POSTGRESQL), izkušnje z modernimi SPA spletnimi tehnologijami (ANGULARJS, REACT),

 • izkušnje na IKT področju (3 leta),

 • znanje angleškega jezika.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • razvoj novih funkcionalnosti obstoječih aplikacij,

 • koordinacija razvoja aplikacije s strokovnimi službami članic,

 • koordinacija z IKT službami članic glede urejanja dostopa na novo zaposlenim,

 • podpora zaposlenim pri uporabi aplikacij,

 • podpora strokovnim službam pri uporabi aplikacij,

 • spremljanje industrijskih standardov za uporabo tehnologije uporabljene pri razvoju aplikacij in razvoj ustreznih sprememb,

 • spremljanje varnostnih napak pri uporabljenih tehnologijah in posodabljanje programske opreme, razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • redno posodabljanje programske opreme spletnih in podatkovnih strežnikov na katerem tečejo aplikacije,

 • razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • skrb za varnostne kopije podatkov, izvorne kode, nastavitev uporabljene programske opreme.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 1. 12. 2017.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanjeRazpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77   

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti