login
| EN

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) je gostila sejo članov Evropskega matematičnega združenja, ki je potekala od 25. do 26. junija 2022 na Bledu.

Dogodek je sledil 8. Evropskemu kongresu matematike, enemu največjih dogodkov na področju matematike v Evropi, ki je potekal junija lani v Portorožu in preko spleta, katerega se je udeležilo preko 1.700 matematikov s celega sveta.

Svet članov EMS je vodstveno telo Evropskega matematičnega združenja (EMS), primarne organizacije, ki se ukvarja z razvojem matematike v Evropi. Svet se sestaja vsako drugo leto, na letošnji seji pa so bili delegati izvoljeni za obdobje štirih let, in sicer v naslednjih kategorijah: redni, izredni, institucionalni ter individualni člani. Ena od štirih predstavnikov institucionalnih članic je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem. Svet članov EMS je pristojen za izvolitev izvršnega odbora EMS, med njimi predsednika, podpredsednikov, sekretarja, blagajnika in drugih članov izvršnega odbora, ki so izvoljeni za dobo štirih let.

Na srečanju na Bledu je meddrugim potekala tudi izvolitev novega predsednika EMS, saj se trenutnemu predsedniku, prof. dr. Volkerju Mehrmannu, v letu 2022 izteče mandat. Celoten seznam delegatov je na voljo tukaj

»Srečanje Evropskega matematičnega društva je bilo zelo uspešno. Vse, kar smo načrtovali, je bilo kljub nekaterim izzivom uspešno izvedeno. Med drugim smo izglasovali novega predsednika, tako da v skupino pozdravljamo nove člane. Zadovoljni smo tudi z osebno udeležbo na srečanju. Posebej pomembno je namreč bilo, da smo ponovno začeli s srečanji v živo, zato naj se ob tej priložnosti zahvalim kolegom iz Slovenije, zlasti kolegom z Univerze na Primorskem, ki so dogodek organizirali na zelo brezhiben način,« je povzela prof. dr. Barbara Kaltenbacher, članica izvršnega odbora EMS z Avstrijskega matematičnega združenja.

  

  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si