login
| EN

Na UP FAMNIT je razpisano delovno mesto ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in predvidenim pričetkom dela s 1. 10. 2022 oz. skladno z dogovorom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja Računalništva in informatike ali sorodnega področja,
 • znanje slovenskega jezika in
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • Znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost in
 • praktične spretnosti.

Druga zaželena znanja:

 • Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv.
 • Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo je 14. 4. 2022.

Kandidati prijavno vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si