login
| EN

Na UP Famnit je razpisano prosto delovno mesto STROKOVNI DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden oz. 100% zaposlitev), za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela je s 1. 6. 2022 oz. skladno z dogovorom.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

  • pregled in priprava podatkov za potrebe mesečnega obračuna plač in drugih osebnih prejemkov,
  • priprava avtorskih in podjemnih pogodb in priprava dokumentacije za obračun le-teh,
  • priprava raznih statističnih in drugih poročil,
  • oblikovanje in sestava gradiv s področja dela,
  • arhiviranje dokumentacije,
  • sodelovanje s strokovnimi službami članic UP in rektorata,
  • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

Pogoji za opravljanje dela:

Zasedba razpisanega delovnega mesta je mogoča s VI. oz. VII/1 stopnjo izobrazbe:

  • višja strokovna izobrazba/višješolska izobrazba (prejšnja) oziroma
  • visokošolska strokovna izobrazba/visokošolska univerzitetna izobrazba/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja).

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si. Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji je dostopno tukaj.

Rok prijave je 16. maj 2022.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si