login
| EN

World Maths Day ali Svetovni dan matematike se obeležuje z mednarodnim spletnim tekmovanjem že šesto leto. Svetovni dan matematike je tudi odlična priložnost za pogled na dosežke in delo raziskovalcev s področja matematike na Univerzi na Primorskem (v okviru UP FAMNIT in UP IAM).

Konference in sodelovanja v tujini

Junija 2011 sta UP FAMNIT in UP IAM na Bledu organizirala mednarodno konferenco iz Teorije grafov (7th Slovenian International Conference on Graph Theory). Gre za največjo konferenco s področja teorije grafov na svetu. Udeležilo se je je prek 280 raziskovalcev iz 42 različnih držav. V tednu po konferenci so organizirali tudi doktorsko poletno šolo Algebraic Graph Theory Summer School na Rogli, ki je štela prek 80 udeležencev.

Raziskovalci se redno udeležujejo mednarodnih konferenc, velikokrat tudi kot vabljeni predavatelji. V letu 2011 se je mednarodnih konferenc kot vabljeni predavatelji udeležilo devet raziskovalcev, štirje so bili vabljeni predavatelji na dveh konferencah na Kitajskem, trije na konferenci na Fieldsovem inštitutu v Kanadi, eden na konferenci na Bledu in eden na konferenci na Češkem. Sodelovali pa so tudi na osmi evropski konferenci iz matematične in teoretične biologije, ki jo vsake tri leta organizira European Society for Mathematical and Theoretical Biology (od 28. junija do 2. julija v Krakovu na Poljskem).

Letošnja konferenca je bila organizirana skupaj s Society for Mathematical Biology in je bila največja do sedaj. Udeležilo se je je blizu 1000 matematičnih in teoretičnih biologov z vsega sveta. Eno od plenarnih predavanj je imela tudi visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT dr. Barbara Boldin,ki je ob tej priložnosti prevzela nagrado Lee Segel prize for best student paper.

Tuje institucije, na katerih so raziskovalno gostovali raziskovalci UP FAMNIT in UP IAM v letu 2011:

 • Beijing Jiaotong University, Peking, Kitajska  (13 raziskovalcev)
 • University of Wisconsin, Madison, ZDA
 • Sofia University ''St. Kliment Ohridski'', Sofija, Romunija
 • Ohio State University, Columbus, Ohio, ZDA
 • Santa Clara University, Santa Clara, California, ZDA
 • UC Davis, Davis, California, ZDA
 • Fields Institute, Toronto, Kanada
 • University of the Basque Country, Bilbao, Španija
 • Free University Brussels, Belgija
 • Universita degli Studi di Salerno, Salerno, Italija
 • Ariel University Center of Samaria, Ariel, Izrael
 • Plzen, Češka
 • Univerzitet u Tuzli, Bosna in Hercegovina
 • University of Sofia »St. Kliment Ohridski«, Bulgaria
 • POSTECH, Pohang, J. Koreja
 • Netanya Academic College, Izrael

Mednarodno ugledni matematiki

Visok mednarodni ugled matematikov UP FAMNIT in UP IAM je razviden iz števila citatov njihovih znanstvenih del, iz številnih povabil na različne elitne univerze v tujini in iz dejstva, da vsako leto gostijo številne znanstvenike iz tujine (v letu 2011 so gostili raziskovalce iz Rusije, Izraela, ZDA, Kanade, Italije, Mehike, Kitajske, Slovaške, Madžarske, Nove Zelandije, Avstralije, …). V letu 2011 je bil en raziskovalec na petmesečnem usposabljanju na University of Wisconsin Medison v ZDA, en pa je zaključil  s petmesečnim Fulbrightovim gostovanjem na Ohio State University.

Projekti

Poleg ARRS programa in projektov, ki potekajo že več let, so bili v letu 2011 pridobljeni še:

 • dva ARRS temeljna projekta,
 • trije podoktorski projekti,
 • šest novih bilateralnih projektov in
 • 12 projektov promocije slovenske znanosti v tujini.

Posebno pomembna je pridobitev projekta GReGasprvega evropskega matematičnega projekta, koordiniranega iz Slovenije. Projekt GReGas (Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih diskretnih struktur ter aplikacij v znanosti/Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science) koordinirata prof. dr. Tomaž Pisanski in prof. dr. Dragan Marušič. Izvaja se v okviru programa Eurocordes/Eurogiga in vključuje partnerje s Hrvaške, iz Nemčije, s Slovaške in iz Turčije ter pridružene partnerje, vrhunske matematike iz Avstrije, Izraela, z Nove Zelandije, iz Velike Britanije in ZDA.

Založniška dejavnost in popularizacija matematike

V oktobru 2011 je bil zgodovinski dogodek slovenske matematike: vstop revije Ars Mathematica Contemporanea na seznam SCI, ki jo izdajata Univerza na Primorskem in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Glavna urednika revije sta  prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski, v uredništvu revije pa sodelujeta tudi dr. Edward T. Dobson in dr. Aleksander MalničOdgovoren za produkcijo (production editor) je dr. Vito Vitrih s pomočnikoma dr. Borisom Horvatom in dr. Alenom Orbanićem.

Lansko poletje sta bila organizirana poletni matematični tabor »Matematika je kul« in poletna šola finančne matematike. Že tretje leto zapored na UP FAMNIT poteka tudi cikel predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje.

UP bo gostila mlade matematike

April 2012 bo na Univerzi na Primorskem potekalo državno tekmovanje iz matematike za srednješolce, ki ga soorganizirata UP in DMFA. Priprave na to tekmovanje so bile v oktobru 2011 v prostorih univerze.

V drugem semestru študijskega leta 2011/2012 bodo organizirane delavnice »Semester teorije grafov«, ki jih bo izvajalo pet eminentnih profesorjev matematike na svetovni ravni, ki so bili povabljeni na dvomesečno gostovanje. Ob tem pa UP FAMNIT in UP IAM v letu 2012 pričakujeta še 25 gostujočih profesorjev iz tujine.

V letu 2012 so se na UP FAMNIT in UP IAM trem mladim raziskovalcem s področja matematike pridružili še trije novi. UP FAMNIT  in UP IAM v 2012 gostita štiri podoktorante iz tujine.

Pomembni dosežki svetovne matematike

21. stoletje je bilo z vidika matematičnih dosežkov zelo pomembno:

 • Dokaz Poincarejeve domneve: (leta 2003, ki je bil odprt problem od leta 1904). Gre za problem, kakšno je lahko telo v prostoru, ki se lahko izmuzne iz vsake zanke, ki jo poskušamo zavezati okrog njega. Rešitev je 2003 objavil ruski matematik Perelman in bil zanjo nagrajen s Fieldsovo medajlo (ekvivalent Nobelove nagrade za področje matematike). Leta 2010 bil nagrajen še z nagrado v višini milijona dolarjev. Obe nagradi je Perelman odklonil.
 • Prvi matematično korektni dokaz, da  čebele za gradnjo svojega panja porabijo najmanj voska (ker so celice v panju pravilni šestkotniki). Problem je postavil Pappus iz Alexandrije, približno36 BC. Rešil ga je ameriški matematik T. C. Hales leta 2001.
 • T. C. Hales je leta 2003 rešil tudi Keplerjev problem, kako pakirati enake krogle, da bo prostor čim bolj zapolnjen. Rešitev je sicer znana vsem branjevkam, dokaz, da boljše rešitve ni, pa obsega 250 strani in 3 GB računalniškega spomina. Pri tem si je Hales tako močno pomagal z računalnikom, da so ocenjevalci njegov dokaz  ocenili zgolj kot 99 % pravilen, ker niso mogli preveriti, če so vsi računalniški izračuni korektni.
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti