login
| EN

Erasmus+ projekt FTDCHE/Sollertia združuje 5 članic univerz, poleg Univerze na Primorskem, še Univerza v Malagi, Politehnična univerza v Bukarešti, Univerza Leuven-Limburg in Državna univerza uporabnih znanosti Šiauliai. Skupaj sodelujejo s ciljem spodbujanja transverzalnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu.

Sollertia je skupno ime 3-letnega projekta Erasmus+ KA220-HED »FTDCHE« (Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education), ki se je pričel decembra 2022, in njegovega sistema »LMS« (Learning Management System).

Namen projekta je spodbujanje posodabljanja naprednih digitalnih veščin državljanov na splošno in zlasti visokošolskih študentov ter tako olajšati prilagajanje trgu dela, ki je v nenehnem razvoju.

Komu je projekt namenjen?

Izobraževalcem nudi splošni kurikulum in metodološki vodnik o digitalnih kompetencah, prilagojen posodobljeni strategiji poučevanja (Learning Design), študente pa spozna z LMS sistemom za upravljanje učenja (Learning Management System), imenovanim Sollertia, kot sredstvom za učno izkušnjo digitalnih kompetenc na srednji/napredni ravni. Zelo koristen je tudi za podjetja, še posebej mala in srednja, ki imajo težave pri zaposlovanju usposobljenega kadra s poznavanjem njihovih tehnoloških potreb.

Projekt sofinancira Evropska komisija, v okviru programa Erasmus+.

Novo podobo spletne strani si lahko ogledate tukaj: www.ftdche.eu/
 

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti