login
| EN

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem se zaključuje 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. Usposabljanje je del ELBA projekta , ki poteka v sklopu ERASMUS + mreže, kjer sodelujejo visoko profilirani strokovnjaki z univerz v Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu. Namen teh usposabljanj je oblikovanje in izvajanje multidisciplinarnega paketa modulov (predmetov) za študente dodiplomskega in magistrskega študija na desetih partnerskih univerzah v Centralni Aziji.

Po mnenju udeležencev so seminarji zelo poučni, sam projekt pa zelo zanimiv. »Učimo se o pomembnosti modelov inteligentne analize podatkov in pridobivanja informacij,« dodaja Shokhjakhon Abdufattokhov z Oddelka za nadzor in računalniški inženiring na Torinski politehnični univerzi v Taškentu, Uzbekistan.

»Predavanja so vsebinsko splošna in niso omejena na določena področja, tako da lahko uporabimo znanje na naših specifičnih raziskovalnih področjih in univerzitetnih študijskih programih. Načrtujemo, da bomo po zaključku tega usposabljanja znanje lahko implementirali pri oblikovanju novih predmetov v okviru študijskih modulov s področja inteligentne analize podatkov za naše študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih, predvsem s področja umetne inteligence in strojnega učenja. Glavni namen našega obiska je pridobiti teorijo in znanje, ki nam bosta pomagala sestaviti učne načrte,« pravi Abdufattokhov.

   

Njegovo raziskovalno področje je umetna inteligenca (UI), tehnologija, ki omogoča stroju, da simulira človeško vedenje. Strojno učenje je podpodročje UI, ki omogoča, da se stroj samodejno uči iz preteklih podatkov brez direktnega programiranja. Cilj umetne inteligence pa je izdelati pametni računalniški sistem, ki rešuje kompleksne probleme.

Toda kaj ima z vsem tem inteligentna analiza podatkov?

Inteligentna analiza podatkov razkrije implicitne, prej neznane in potencialno uporabne zakonitosti iz velikih količin podatkov. Je tudi neke vrste proces podpore odločanju. Podatkovno rudarjenje je pridobivanje ključnih informacij oz. znanja iz velikih količin podatkov s pomočjo določenih metod ali algoritmov.

»Strojno učenje uporabljam pri teoriji nadzora. Poenostavljeno povedano – trenutno delam na projektu o pametnih zgradbah, kjer upravljam z ogromnimi količinami podatkov. Za obdelavo teh podatkov moram določiti pravi algoritem in ostale funkcije, in to je dejansko inteligentna analiza podatkov. Uporabimo jo lahko tudi na področju poslovne inteligence ali za analizo trga pri proučevanju nakupovalnih navad potrošnikov. Nekateri kolegi jo uporabljajo za gradnjo modelov v dejavnosti premogovništva ali gradbeništva. Na tak način lahko izluščite nekaj res uporabnih zakonitosti, ki vam lahko dajo zelo natančne napovedi,« pojasnjuje Abdufattokhov.

Mednarodni gostje so se imeli priložnost srečati z dekanom UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem in rektorico Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdijo Kutnar. V prostem času so si ogledali tudi Koper: »Po pravici povedano, Koper nam je zelo všeč. Imeli smo zgodovinski ogled mestnega jedra in bilo je zelo zanimivo. Mesto te vabi, da ga obiščeš ne le enkrat v življenju, ampak vedno znova.”

   

Usposabljanje, ki ga je koordiniral in izvajal doc. dr. Branko Kavšek z Univerze na Primorskem se izteka 4. februarja 2022, a projekt še zdaleč ni zaključen. Temu bo sledilo še eno usposabljanje na eni od partnerskih univerz v Evropi, nato bodo na centralnoazijskih univerzah, ki sodelujejo v projektu, vzpostavljeni centri inteligentne analize podatkov, v njihove učne programe pa bodo uvedeni multidisciplinarni študijski moduli predmetov s tega področja.

Medtem na UP FAMNIT nadaljujemo z raziskavami in projekti ter s krepitvijo mednarodnega sodelovanja. Ob tem ponujamo študentom kakovostne študijske programe s področja informacijskih tehnologij. Če želite izvedeti več o študiju Računalništva in informatike (na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji) ter o študiju Podatkovnih znanosti (magistrska stopnja) na Famnitu, vas vabimo k obisku na prihajajočih Informativnih dnevih 11. in 12. februarja. Več informacij na www.famnit.upr.si.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si