login
| EN
petek, 26. januar 2024

Strokovno srečanje Piran po Piranu


Raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR UP IAM) so v četrtek, 25. januarja 2024, predstavile svoje aktualno raziskovalno delo na strokovnem srečanju z naslovom Piran po Piranu.

Na 32. svetovnem kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP), ki smo ga na Univerzi na Primorskem soorganizirali od 19. do 23. septembra 2023, je svoje delo na področju raziskovanja samomora, klinične prakse in preventivnih dejavnosti predstavilo tudi več slovenskih strokovnjakov.

Strokovno srečanje Piran po Piranu je nastalo v želji, da bi se z najnovejšimi dosežki na področju suicidologije v svetu, predvsem pa v Sloveniji, seznanili slovenski strokovnjaki, ki se kongresa niso udeležili. Svoje prispevke s kongresa so slovenski suicidologi predstavili strokovnjakom s področja, se z njimi srečali in svoja spoznanja predstavili širši slovenski javnosti.

Dogodek je potekal hibridno v organizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


Raziskovalke centra za raziskovanje samomora so o svoji izkušnji povedale:

"V veselje mi je bilo sodelovati na dogodku, na katerem smo kljub različnim načinom udeležbe s sodelavkami uspešno posredovale izsledke raziskav, ki jih izvajamo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, naše znanje in izkušje, ob tem pa se še bolj povezovale tudi z drugimi raziskovalci in strokovnjaki s področja. Program dogodka je izpostavil izjemno širino aktivnosti na tem področju, kar nas navdihuje in motivira za nadaljnje delo in sodelovanje."
Doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy, raziskovalka SCSR UP IAM in docentka na UP Famnit

"Srečanje je predstavljalo veliko dodano vrednost mednarodnemu kongresu, saj smo udeleženci imeli možnost, da smo se srečali z drugimi strokovnjaki iz Slovenije, slišali njihove prispevke ter naša spoznanja predstavili širši slovenski javnosti. Hkrati pa je dogodek dokazal, da je področje suicidologije v Sloveniji izjemno dobro razvito, kreirajo pa ga številni ugledni strokovnjaki in strokovnjakinje."
Nina Krohne, mlada raziskovalka SCSR UP IAM in asistentka na UP Famnit

"Dogodek je ponesel vsebine svetovnega kongresa med slovenske strokovnjake, ki se kongresa sicer niso mogli udeležiti. Poleg tega je predstavljal priložnost za povezovanje med raziskovalci, ki se ukvarjamo s temo samomora v slovenskem prostoru. Osebno sem dogodek doživela kot dragocen tudi z vidika, da sem lahko v nekoliko bolj sproščenem vzdušju prisluhnila predstavitvam sodelavk in drugih slovenskih kolegov, ki jih na kongresu, zaradi sočasnih obveznosti z organizacijo, nisem uspela spremljati."
Polonca Borko, raziskovalka SCSR UP IAM

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti