login
| EN

Raziskovalna skupina Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM je bila znova uspešna pri pridobivanju projektov. V obdobju 2024-2026 bodo raziskovalke in raziskovalci centra izvajali projekt MentBox – Modular Mental Health Toolbox, financiran v okviru programa EU4Health Evropske komisije.


Namestnica predstojnika izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o novi pridobitvi povedala: “Za naš center bo to sodelovanje še posebej dragoceno, saj na formalni ravni obnavljamo skrbno vzpostavljene in negovane odnose s kolegi iz Evropske zveze za preprečevanje depresije (EAAD). Poleg tega bo to priložnost za nadgradnjo naših prizadevanj na področju krepitve duševnega zdravja. Zelo smo veseli pozitivnega odziva.”

Projekt MentBox si prizadeva zapolniti vrzel med obstoječimi najboljšimi praksami na področju duševnega zdravja in sposobnostjo držav članic EU, da jih učinkovito izvajajo. Cilj projekta je identificirati in prilagoditi obetavne intervencije na področju duševnega zdravja, še posebej tiste, ki se osredotočajo na depresijo, samomor in neklinično duševno stisko. Prek Modularnega orodja za duševno zdravje (MH-Toolbox) bo projekt zagotovil podrobna navodila za izvajanje, vključno z intervencijami, ki temeljijo na dokazih, iz preteklih in tekočih projektov, financiranih s strani EU. Te intervencije bodo optimizirane in prilagojene različnim državam članicam EU prek sodelovanja z ministrstvi, zdravstvenimi strokovnjaki, pacienti in manjšinskimi skupnostmi. Pacienti in posamezniki z izkušnjami bodo prav tako prispevali k razvoju intervencij, da se zagotovi njihova ustreznost in sprejetost.

Po projektu bo MHToolbox gostila Evropske zveze za preprečevanje depresije (EAAD) in nudila stalno podporo državam članicam EU.

Projekt koordinira EAAD, s partnerji Univerza na Primorskem, Universidad Autonoma de Madrid, Servicio Andaluz de Salud, Fundación Pública Andaluza Investiga, and the Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks AISBL.

Prof. dr. Diego De Leo, predstojnik in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti