login
| EN

»Na Univerzi na Primorskem verjamemo, da morajo biti univerze kot znanstvene institucije na samem vrhu sprememb v današnjih družbah. Spremembe so možne le prek odličnih posameznikov in odličnih institucij.«
Prof. Dragan Marušič

Grupe, grafi in vse vmes

19 povabljenih predavateljev iz 13 držav (Avstrija, Češka, Hrvaška, Italija, Izrael, Kanada, Madžarska, Portugalska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Srbija) je z matematičnimi predavanji in delavnicami navdušilo udeležence znanstvene delavnice »Grupe, grafi in vse vmes«, ki je potekala ob 70. rojstnem dnevu prof. Dragana Marušiča v Hotelu Rose na Bledu.

Od 4. do 7. maja 2023 je Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko (SDAMS) organiziralo dogodek v sodelovanju z UP FAMNIT, Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM), Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM), Centrom za diskretno matematiko, UL PeF (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in Abelium d.o.o.

Organizacijski odbor konference je sestavljalo vseh 7 doktorandov prof. Marušiča (Ademir Hujdurović, Aleksander Malnič, Boris Zgrablić, Cui Zhang, Klavdija Kutnar, Primož Potočnik, Primož Šparl).

Prof. Marušič s svojimi doktorandi

Prof. Dragan Marušič, matematik

Prof. Marušič je pobudnik Univerze na Primorskem in ustanovitelj UP FAMNIT. Diplomiral je iz matematike na Univerzi v Ljubljani in bil med prvimi študenti iz Slovenije sprejet na tuji podiplomski študij, potem ko se je leta 1977 prijavil na Univerzo v Readingu (Združeno kraljestvo). Doktoriral je leta 1981 pod mentorstvom prof. Crispina Nash-Williamsa, enega najvidnejših matematikov 20. stoletja. Prof. Marušičevo glavno področje raziskovanja je algebraična teorija grafov; pravzaprav velja za začetnika kontinuiranega raziskovanja algebraične teorije grafov v Sloveniji. Objavil je več kot 140 znanstvenih člankov v revijah SCI in bil nagrajen s prestižno Zoisovo nagrado – najvišjim državnim priznanjem za izjemne dosežke in trajen prispevek k znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Je eden od dveh ustanovnih urednikov in glavnih urednikov mednarodne matematične revije Ars Mathematica Contemporanea, ki jo pokrivajo Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, COBISS, SCOPUS, Science Citation Index Expanded (SCIE), Web of Science, ISI Alerting Service in Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences (CC/PC & ES).

Marca letos smo DAN π (pi) praznovali s predstavitvijo znanstvene monografije Symmetry in Graphs avtorjev Teda Dobsona, Aleksandra Malniča in Dragana Marušiča, prve knjige, ki je v celoti posvečena simetriji grafov. Izšla je v letu 2022 pri založbi Cambridge University Press.

Matematika na UP

Močna mednarodna dejavnost je ena naših prednostnih nalog že od samega začetka, zato z nekaterimi najboljšimi svetovnimi raziskovalci v skupini, Oddelka za matematiko na UP FAMNIT in UP IAM izkazujeta najvišjo možno stopnjo akademske odličnosti s številnimi aktivnimi raziskovalnimi povezavami po vsem svetu. Naši pedagoški kadri se trudijo predajati svoje bogato znanje, poudarjajo pomen analitičnega razmišljanja in študentom nudijo vse potrebno, da razvijejo močan čut za prepoznavanje in uporabo ustreznih matematičnih pristopov, tehnik in orodij v danih situacijah reševanja problemov. Naša raziskovalna skupina je ena izmed štirih najboljših na svetu in vodilna raziskovalna skupina v Evropi s področja algebraične teorije grafov.

Vsako leto sprejmemo nove mlade raziskovalce s svežimi idejami. Zavedajoč se zahtev današnjega sveta jim ponujamo oboje – znanje in veščine, ki jih s sodobnimi metodami podaja naš kompetenten, visoko motiviran pedagoški kader, katerega pedagoško delo je podprto z lastnim aktivnim raziskovalnim delom.

Z dogodki, kot je znanstvena delavnica »Grupe, grafi in vse vmes«, še naprej uživamo ob interakciji s skupnostjo ter prispevamo in hkrati veliko pridobivamo pri promociji matematike širši javnosti in prihodnjim generacijam.

  

 

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti