login
| EN

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem začnejo z današnjim dnem, 5. 4. 2023, teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je rok za vlaganje kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem od 5. 4. 2023 do 17. 4. 2023 do 12. ure.

Volilno pravico za izvolitev predstavnikov univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, ki so zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Volilno pravico za izvolitev predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge.

Podrobnejša navodila in obrazci so dostopni na povezavi: Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem 2023.

 
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti