login
| EN

Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor prof. dr. Michaël Mrissa.

               (prof. dr. Michaël Mrissa)

Optimizacija na podlagi podatkov za trajnostno načrtovanje omrežja
Uporaba omrežij za modeliranje resničnih problemov je močno orodje, saj zagotavljajo učinkovito abstrakcijo, ki jo je mogoče uporabiti za analizo strukture obravnavane naloge. Trajnost igra pomembno vlogo pri oblikovanju teh omrežij pri obravnavi različnih optimizacijskih vprašanj. Poudarek raziskave je analizirati osnovno strukturo izbranih resničnih problemov in zanje oblikovati učinkovite mrežne predstavitve. Raziskovalec mora imeti najsodobnejša znanja z ustreznih področij, objavljati rezultate raziskav v odmevnih revijah ter predstavljati raziskave na znanstvenih in strokovnih konferencah.

 


Zahtevane kvalifikacije:

 • doktorat iz računalništva, operacijskih raziskav, uporabne matematike ali sorodnega področja;
 • reference, ki dokazujejo strokovnost na omenjenih področjih;
 • predznanje iz oblikovanja algoritmov in diskretne optimizacije;
 • močno obvladovanje vsaj enega glavnega programskega jezika na visoki ravni (npr. C++, Java, Python);
 • visoka motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskovalnih projektov;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, pisna in govorna angleščina.

Zaželjene dodatne kvalifikacije:

 • močno ozadje operativnih raziskav,
 • poznavanje programske opreme za optimizacijo in modeliranje,
 • poznavanje programske opreme za simulacijo,
 • izkušnje pri implementaciji grafičnih algoritmov,
 • izkušnje s pisanjem projektnih prijav,
 • izkušnje dela v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih.

Prijava je možna do 30. 4. 2022.

Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje s 1. 10. 2022.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Michaëlu Mrissi (michael.mrissa@upr.si)  s pripisom »UP Postdoc 2022«:

 • življenjepis,
 • ​seznam publikacij,
 • kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Michaëla Mrisso (michael.mrissa@upr.si).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si