login
| EN

Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor doc. dr. Nino Bašić

Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za podoktorsko pozicijo.

                        (doc. dr. Nino Bašić)

Samosestavljanje poliedrov je zelo privlačno raziskovalno področje, tako na področju sintetične biokemije kot tudi matematike. Veliko pozornosti je bilo namenjeno modeliranju samosestavljanja iz enoverižnega peptida. Vzpostavljen je bil matematični model, ki se močno zanaša na uporabo dvojnih obhodov s posebnimi lastnostmi v grafih. Ostalo je še precej odprtih raziskovalnih izzivov, na primer študij samosestavljanja iz večih verig. Da bi omogočili večverižno samosestavljanje, je potrebno ustrezno prilagoditi matematični model. Ta model mora seveda upoštevati tako paralelne kot antiparalelne dimere ter homo- in heterodimere. Cilj raziskave je razviti model, ki je čim splošnejši, a še vedno obvladljiv. Pomemben del projekta so tudi računalniške simulacije (vključno z uporabo računalniških gruč in večjedrnih sistemov za vzporedno računanje).

Kandidat bo imel možnost vključitve v ostale raziskave v kemijski teoriji grafov, ki jih izvaja lokalna raziskovalna skupina: spektralne lastnosti molekularnih grafov, kemijski heksagonalni kompleksi, sredični in orešni grafi, altani kemijskih grafov itd.
 

Pogoji:

  • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
  • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike ali teoretičnega računalništva (ali sorodnega področja) pred nastopom na delovno mesto.
  • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.
  • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov Matematika / Računalništvo / Bioinformatika / Podatkovna znanost, ki jih ponuja UP FAMNIT.
  • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.550 EUR neto na mesec).

Prijava je možna do 1. 5. 2022.

Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje s 1. 10. 2022.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki doc. dr. Ninu Bašiću (nino.basic@famnit.upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2022«:

  • Življenjepis;
  • Seznam publikacij;
  • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje;
  • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav;
  • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo, da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na doc. dr. Nina Bašića (nino.basic@famnit.upr.si).

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si