login
| EN

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v okviru razpisa Erasmus+ 2022 Univerzi na primorskem odobril projekt (KA171) v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – učna mobilnost posameznikov. Odobrili so 20 odhodnih mobilnosti za namen poučevanja v Egipt, Izrael, Južna Afrika, Kenija in Uzbekistan (glej priloga_1 dodeljene mobilnosti).

Obdobje mobilnosti in pogoji

Mobilnost lahko traja 5 dni (maksimalno število), z dodatkom 2 dni za pot. Mobilnost za namen poučevanja mora zajeti vsaj 8 pedagoških ur na teden oziroma sorazmerno več glede na trajanje mobilnosti. Kandidati lahko načrtujejo mobilnost na eni izmed organizacij gostiteljic, ki mora biti partnerska visokošolska institucija iz Egipta, Izraela, Južne Afrike, Kenije ali Uzbekistana. Mobilnosti morajo biti izvedene do 31. 7. 2025, in sicer do konca trajanja projekta.

Partnerske univerze so sledeče:

Egipt

  • Damanhour University

Izrael

  • Ben Gurion University of the Negev
  • University of Haifa

Južna Afrika

  • Stellenbosch University

Kenija

  • Maseno University

Uzbekistan

  • Bukhara Engineering Technological Institute
  • Urgench State University

Pred začetkom mobilnosti se mora institucija gostiteljica strinjati s programom nalog, ki jih bo opravilo gostujoče osebje (Erasmus+ Mobility Agreement / Program mobilnosti za namen poučevanja). 

ROK PRIJAVE: odprt oziroma do zapolnitve mest.

Besedilo celotenga razpisa: RAZPIS KA171 2022

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si