login
| EN

Monografija "Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi" je izšla v uredništvu izr. prof. dr. Vite Poštuvan, predavateljice in raziskovalke Univerze na Primorskem in dr. Mojce Čerče, zaposlene v Šolskem centru Slovenj Gradec. 

Monografija obravnava kompleksna etična vprašanja, s katerimi se soočajo psihologi pri svojem delu. Urednici prinašata vpogled v različna področja psihološke prakse, kot so vzgoja, zdravstvo, svetovanje, delo v organizacijah, šport, vojska in še mnogo več.

      Z leve proti desni: dr. Mojca Čerče in izr. prof. dr. Vita Poštuvan

Knjiga je razdeljena v pet vsebinskih sklopov, popisanih v triintridesetih poglavjih, in je nastala v sodelovanju s triinšestdesetimi avtorji. Ponuja vpogled v osnovne koncepte o etiki in razvoju standardov etike v psihologiji ter opisuje delovanje komisij in strokovnjakov na tem področju. Prinaša vpogled v različna področja psihološke prakse, popis poučevanja etike, modele razreševanja etičnih dilem in krepitve etične zavesti.

Cilj knjige je spodbujanje etične občutljivosti in razvoja etične zavesti med psihologi in tudi drugimi sorodnimi poklici. Avtorji se zavedajo, da ni univerzalnih receptov za reševanje etičnih vprašanj, vendar poudarjajo pomen refleksije, razprave in stalnega učenja.
 

Izdaja in dostopnost knjige

Knjiga je bila izdana ob robu Kongresa psihologov 2023, kjer so ji posvetili tudi del okrogle mize. V elektronski obliki je prostodostopna na straneh Založbe Univerze na Primorskem na tej povezavi.

V omejeni izdaji je knjiga izšla tudi v tiskani obliki in bo, glede na razpoložljivost in izražen interes, na voljo v izbranih knjižnicah in organizacijah.

Za naročilo tiskanih verzij vas vabimo k izpolnitvi spletnega obrazca do 10. decembra 2023, kasneje bo knjjigo mogoče dobiti le ob zadostni zalogi ostanka.

V okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM so v zadnjem letu izšle še nekatere druge publikacije, ki jih najdete na tej povezavi


"Delo je neprecenljiv vpogled slovenskih psihologov v etična vprašanja njihovega dela. Poleg psihologov pa je knjiga priporočljiva za vse, ki jih zanimata etična problematika dela z ljudmi in reševanje etičnih problemov v praksi."  Janek Musek

"Knjiga pred vami združuje teoretična spoznanja, praktične primere, kritičen pogled na tisto, kar se je že zgodilo, in mnoge izvrstne ideje za ravnanje v prihodnje – vsekakor izjemno branje!"  Tanja Kajtna

"To je knjiga, ki jo je vredno prevesti in ponuditi mednarodnemu občinstvu." – Yeşim Korkut

  


V okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM so v zadnjem letu izšle še nekatere druge publikacije, ki jih najdete na tej povezavi

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti