login
| EN

Na UP IAM je razpisano prosto delovno mesto H017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija na Slovenskem centru za raziskovanje samomora (SCSR).

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (tudi dokazila o povprečju) pošljejo na e-naslov razpisi@famnit.upr.si.

Razpis je dostopen tukaj. Rok prijave je 3. februar 2023. 


Izobrazba:

 • Visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), ipd.; Psihologija

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • Izvolitev v znanstveni naziv asistent oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv (povprečje najmanj 8),
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja in kompetence za uporabo različnih računalniških orodij,
 • dobro znanje statističnih metod in/ali metod za kvalitativno raziskovanje,
 • fleksibilnost pri delu, samoiniciativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
 • veselje do raziskovalnega, kliničnosvetovalnega in intervencijskega dela,
 • kompetence s področja terapevtskega dela oz. psihološkega svetovanja (npr. s področja vedenjsko-kognitivne terapije in/ali drugih na dokazih temelječih pristopov),
 • dobre spretnosti pisanja, izražanja,
 • poznavanje področje suicidologije in duševnega zdravja,
 • vozniški izpit.

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz, meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov,
 • izvajanje predavanj in delavnic za strokovno in laično javnost ter druge aktivnosti na terenu,
 • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
 • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
 • izvajanje psihološkega svetovanja za študente Univerze na Primorskem,
 • delo vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti