login
| EN

Na UP IAM je razpisano prosto delovno mesto H017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta in s trimesečnim poskusnim delom. Pričetek dela je predviden s 1. majem 2024.

Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov razpisi.famnitiam@upr.si.

Rok prijave je 17. april 2024. 


Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali – magistrska izobrazba s področja (Bio)Psihologije (s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti),
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v ustrezen znanstveni naziv (asistent) oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv na Univerzi na Primorskem.

 Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP Famnit, vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo med drugim na projektih:

 • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
 • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
 • Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
 • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce
 • Osamljen? Študija mešane metode v splošni in ranljivih populacijah za razumevanje povezanosti osamljenosti in duševnega zdravja
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti