login
| EN

Na UP FAMNIT je odprto delovno mesto D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev. Pogoj je aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela.


Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) oziroma doktorat znanosti s področja Računalništva in informatike,

 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,

 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,

 • ravnanje z avdiovizualno opremo,

 • sposobnost timskega dela,

 • organizacijske sposobnosti

 • sposobnost svetovanja,

 • samostojnost,

 • komunikativnost,

 • praktične spretnosti.

Druga zaželena znanja:

Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,

 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,

 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,

 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,

 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,

 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,

 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zainteresirani kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v elektronski obliki na naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si

Rok za prijavo je 31.januar 2024.


Celoten razpis

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti