login
| EN

Rektorica Univerze na Primorskem je v četrtek, 20. oktobra 2022, v Armeriji UP, na slovesnosti promovirala 11 doktoric in doktorjev in znanosti, ki so doktorske disertacije zagovarjali med marcem in oktobrom 2022. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 307 študentov.

Med novo promoviranimi doktorji znanosti je tudi Aleksandar Tošić, asistent in raziskovalec na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehhnologije. Na UP Famnit je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives / Empirična študija uporabe tehnologije veriženja blokov v obstoječih sistemih in arhitekturah« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

Povzetek doktorske disertacije
Disertacija predstavlja štiri prispevke znanosti na področju porazdeljenih sistemov. Študija vsebuje teoretična izhodišča in empirične rezultate uporabe tehnologije veriženja blokov v različnih domenah. Rezultati vključujejo nov mehanizem za dosego konsenza, ki temelji na preverljivih funkcijah zakasnitve, postopek za detekcijo anomalij v grafovskih omrežjih, decentralizirano ogrodje za večigralske igre in izboljšave pri varnosti in zasebnosti brezžičnih senzorskih omrežjih.

Iskrene čestitke vsem doktoricam in doktorjem znanosti!

      

  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si