login
| EN

Mladostništvo je obdobje intenzivnih sprememb na vseh področjih posameznikovega delovanja. Vzpostavljajo se miselni in vedenjski vzorci ter oblikujejo navade, ki lahko kratkoročno in dolgoročno pomembno vplivajo na kakovost življenja.

Na UP IAM, Slovenskem centru za raziskovanje samomora, smo na podlagi preteklih izkušenj dela z mladostniki v okviru evropskega projekta SEYLE oblikovali kulturno prilagojen in integriran program dela z mladostniki A (se) štekaš?!?. Projekt, ki smo ga v manjši meri izvajali že v letih 2011 in 2012, je v letih 2013 in 2014 ponovno finančno podprlo tudi Ministrstvo za zdravje RS. Zaradi dobrih izkušenj s prejšnjim obdobjem izvajanja smo tokrat prejeli tudi več sredstev za obširnejše izvajanje programa.

S programom preko interaktivnih oblik dela (delavnice, pogovor) krepimo duševno zdravje mladostnikov in ustvarjamo široko mrežo virov pomoči za mladostnike, ki zajema vrstnike, starše, šolsko osebje ter učitelje

V nadaljevanju projekta se bomo tako poleg celostnega pristopa dela z mladostniki na ravni šole podali še na področja, kjer mladostniki preživljajo svoj prosti čas. Spodbudili bomo mladostniško ustvarjalnost in najbolj izvirne izdelke tudi nagradili.

Projekt bomo tokrat intenzivneje izvajali na vzhodnem delu Slovenije, kjer je ogroženost za razvoj tveganih in samomorilnih vedenj najvišja, zato je vsaka strokovna pomoč dobrodošla.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si