login
| EN

Prof. dr. Andrej Brodnik, visokošolski učitelj, raziskovalec in znanstveni svetnik na UP IAM, je na slavnostni podelitvi sinoči v Ljubljani prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju visokega šolstva za leto 2012.

Nagrajenci z ministrom za izobraževanje, zanost, kulturo in šport Žigo Turkom - prof. dr. Andrej Brodnik v zgornji vrsti prvi z desne (vir: MIZKŠ).

Komisija Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je v obrazložitvi nagrade zapisala: "Dr. Andrej Brodnik je po diplomi leta 1984 in magisteriju leta 1988 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, ter doktoratu leta 1995 na kanadski University of Waterloo od leta 2002 sodeloval pri razvoju Univerze na Primorskem, najprej kot visokošolski učitelj in prodekan na Pedagoški fakulteti, nato od leta 2003 kot prorektor za študijske zadeve na tej univerzi in od leta 2007 do 2010 kot direktor Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede.
Njegovo pedagoško in raziskovalno delo je osredotočeno na računalništvo in informatiko na Univerzi na Primorskem. Ob strokovnem delu pri razvoju novih študijskih programov in pri vodenju raziskovalnega inštituta je dr. Brodnik ostal izjemen pedagog, kar potrjujejo najboljše ocene študentov. Neizbrisljivi pečat pa je dal slovenski sekciji Združenja ACM in pedagoškemu delu z mladimi. Bil je eden najvztrajnejših sodelavcev pri preoblikovanju tekmovanja iz znanja računalništva in informatike v večdnevni dogodek. Vzporedno s tem mu je v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije uspelo pripraviti poletno šolo računalništva in informatike.
Dr. Andrej Brodnik uspešno izpolnjuje zadano nalogo, da bi se na vseh osnovnih in srednjih šolah poučevala računalništvo in informatika kot znanstvena disciplina. Dejavno sodelovanje z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji ter popularizacija računalništva in informatike med mladimi mu zagotovo zelo uspevata. Tu pa se lahko čutijo izjemni dosežki vsestranskega dr. Brodnika."

PROF. DR. BRODNIKU SODELAVCI IZ UP IAMA IN UP FAMNIT ZA NAGRADO ČESTITAMO IN MU ŽELIMO ŠE VELIKO RAZISKOVALNIH TER PEDAGOŠKIH USPEHOV!

*****

Prof. dr. Andreja Brodnika je za Nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju za leto 2012 predlagala Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zaradi njegovega izjemnega prispevka pri razvoju računalniškega izobraževanja na Univerzi na Primorskem (UP) in za njegov prispevek k razvoju in popularizaciji računalništva ter informatike v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.

Na izobraževalnem področju je dr. Brodnik prispeval pri razvoju računalništva in informatike kot znanstvene vede na UP kot tudi pri popularizaciji računalništva in informatike med mladimi.  V okviru slovenske sekcije Združenja računalništva in informatike namreč skrbi za tekmovanja iz računalništva in informatike za osnovnošolce, srednješolce ter študente. Zavzema pa se tudi za vključitev računalništva in informatike kot znanstvene discipline v slovenske osnovne in srednje šole.

Dr. Brodnik je sodeloval in imel pomembno vlogo tudi pri nastajanju in razvoju Univerze na PrimorskemNajprej leta 2002 kot visokošolski učitelj in prodekan na Pedagoški fakulteti, nato med leti 2003 in 2007 kot prorektor za študijske zadeve na UP.  Med leti 2007 in 2010 pa je bil direktor Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede – UP PINT (sedaj Inštitut Andrej Marušič).

Dr. Brodnik je bil tudi prvi prorektor za študijske zadeve na UP. Funkcijo je prevzel  v času bolonjske prenove študijskih programov na Univerzi, ko je bilo treba za uspešno delovanje Univerze izpeljati organizacijske in zakonodajne postopke ter znatno razširiti pedagoško dejavnost Univerze z uvedbo novih študijskih programov in fakultet. Tako je kot prorektor koordiniral postopke akreditacije obstoječih in novih študijskih programov na Univerzi ter znatno prispeval k ustanovitvi UP FAMNIT.

Kljub svojemu strokovnemu delu na ravni UP in vodenju raziskovalnega inštituta UP PINT, je dr. Brodnik ostal izjemen pedagog na področju računalništva in informatike, kar se kaže v najboljših študentskih ocenah njegovega pedagoškega dela in v odličnih dosežkih njegovih diplomantov. Pod njegovim mentorstvom zaključijo študij in se zaposlijo v najboljših slovenskih ali tujih podjetjih ali nadaljujejo svojo raziskovalno kariero.

Prof. dr. Andrej Brodnik v predavalnici.

*****

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva nagrade podeljuje za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja ter za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanjaOdbor imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti