login
| EN

V maju je bil na Univerzi na Primorskem odobren nov projekt iz programa Horizon, in sicer v okviru programa MSCA Staff Exchanges, namenjen spodbujanju inovativnega mednarodnega, medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja na področju raziskav ter inovacij z izmenjavo osebja, znanja in idej na vseh stopnjah inovacijske verige.


HORIZON-TMA-MSCA-SE

COVER: (C)OMBINATORIAL (O)PTIMISATION FOR (V)ERSATILE APPLICATIONS TO (E)MERGING U(R)BAN PROBLEMS

Vodilni partner: Gebze Teknik Üniversitesi, Turčija
Vodja na UP: prof. dr. Martin Milanič, Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT

Pri reševanju izzivov urbanizacije in trajnostnega razvoja ta projekt predlaga skupna prizadevanja za izkoriščanje moči metod kombinatorične optimizacije in operacijskih raziskav. Projektna interdisciplinarna ekipa se osredotoča na aplikacije teorije grafov, kot sta barvanje grafov in dominacija, ter na širše optimizacijske tehnike, kot je celoštevilsko programiranje, in poskuša obravnavati urbane probleme v okviru partnerjev iz Evrope in tretjih držav.

Z vključevanjem strokovnega znanja in izkušenj iz akademskih krogov, lokalnih skupnosti in industrije si projekt prizadeva razviti prilagojene rešitve, ki izboljšujejo kakovost življenja in hkrati spodbujajo načela trajnostnega razvoja. Cilji projekta vključujejo opredelitev lokalnih urbanih izzivov, oblikovanje teoretičnih modelov za optimizacijo in izvajanje inovativnih rešitev. Z delavnicami, usposabljanji in skupnimi raziskavami bodo v projekt vključene zainteresirane strani v opredelitev in določitev prednostnih mestnih problemov ter tako postavili temelje za praktično uporabo tehnik kombinatorične optimizacije.

Ključne pobude vključujejo raziskovanje koncepta "15-minutnega mesta" za izboljšanje dostopnosti in mobilnosti, predlaganje optimizacijskih modelov za upravljanje po naravnih nesrečah, optimizacijo postavitve polmobilnih klinik za dostopnost zdravstvene oskrbe in razvoj rešitev za omrežja javnega prevoza. Inovativni program projekta vključuje različne dejavnosti, vključno z opredelitvijo problema, teoretičnim modeliranjem, empiričnimi raziskavami in izmenjavo znanja. S strukturiranim delovnim načrtom želi projektna skupina spodbujati sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti med projektnimi partnerji. Z izkoriščanjem strokovnega znanja in raznolikosti mednarodnega konzorcija si bodo prizadevali ustvariti trajnostne rešitve s trajnimi učinki na mestne skupnosti po koncu trajanja projekta.

COVER predstavlja usklajeno prizadevanje za premostitev vrzeli med akademskimi raziskavami in praktičnimi urbanimi izzivi ter dokazuje preobrazbeni potencial kombinatorične optimizacije pri urbanizaciji.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti