login
| EN
sreda, 3. julij 2024

V juniju pridobljeni novi projekti

V mesecu juniju je Oddelek za tehnologijo UP IAM pridobil projekt v okviru programa HORIZON RIA - Research and Innovation Action, ki bo z izvajanjem pričel septembra 2024. Oddelka za matematiko UP IAM in UP Famnit sta bila pa uspešna na Javnem razpisu za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026, ki ga razpisuje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS).


Na UP IAM smo pridobili projekt z naslovom WoodStock - Empowering climate-smart, circular, and zero-waste use of underutilized wood from the forest and building stock in the construction sector to support the New European Bauhaus, ki ga bo na UP vodila prof. dr. Andreja Kutnar. Projekt je financiran v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2026, v okviru programa HORIZON RIA, vodilni partner je University of Ghent.

WoodStock je večplasten projekt, namenjen pospeševanju podnebno pametnih praks lesene gradnje v skladu z novim Evropska pobuda Bauhaus (NEB). Primarni poudarek je na kvantificiranju in kartiranju lesnih virov, vključno s premalo izkoriščenimi tokovi z uporabo nove metodologije za izdelke iz posekanega lesa stopnje 3 in dinamičnega modeliranja analize toka materiala za pridobitev vpogled v potencial izrabe lesa, vplive blaženja podnebja in razpoložljivost virov. To vključuje tudi robustno dinamično življenje Metodologija Cycle Assessment (LCA) za oceno okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov, povezanih z različnimi tokovi virov in scenarijev. WoodStock bo izkoristil skupno strokovno znanje in izkušnje za razvoj brezodpadnih in krožnih zgradb, izkoriščanje moči digitalnih dvojčkov, ocenjevanje vidikov človekovega zdravja in dobrega počutja z dejavnostmi soustvarjanja z množico akterjev, ki sledijo načelom in vrednotam NEB, v 6 živih laboratorijih (LL) v 6 različnih evropskih regijah.


Na UP IAM smo pridobili projekt z naslovom Izbrane teme o grafih, hipergrafih in Boolovih funkcijah, ki ga bo vodil prof. dr. Martin Milanič s sodelujočo institucijo Rutgers University.

Projekt se osredotoča na dve glavni smeri raziskovanja, ki povezujeta grafe in hipergrafe ter delno tudi Boolove funkcije. Prva linija raziskovanja je povezana z raziskavami 3-uniformnih hipergrafov. Izhodišče je dobro znan odprt problem v zvezi z obstojem 'popolnoma kombinatornega' polinomskega časovnega algoritma za prepoznavanje pragovnih hipergrafov (ali, kar je enakovredno, pragovnih monotonih Boolovih funkcij, podanih s popolno DNO).

Druga linija raziskav se ukvarja s konceptom v teoriji grafov, imenovanim klično dualno konformni grafi. Ta koncept je tesno povezan z dualno konformnimi hipergrafi, pojmom, uvedenim v prejšnjem bilateralnem sodelovanju med projektnima skupinama. Na podlagi začetnih rezultatov za razred KDK grafov je cilj v tem delu projekta raziskati nadaljnje strukturne in algoritmične lastnosti KDK grafov ter tovrstne grafe karakterizirati v posebnih primerih.
 


Na UP FAMNIT so pridobili  projekt Nepristranski šah na Youngovih diagramih, ki ga bo vodil dr. Peter Muršič s sodelujočo institucijo Rhodes College.

Projekt se osredotoča na preučevanje nepristranske igre, ki povezuje igro šaha in Youngove diagrame. Nepristranske igre se lahko natančno opiše samo s tem da povemo katere skupne poteze so možne. Namreč, igrata dva igralca, kjer so vse poteze skupne igralcema, in zato ni pomembno kdo začne. Izmenjujejeta se v premikanju, dokler ni več možnih potez. Po konvenciji zadnja poteza prinese zmago. 

Youngov diagram, je grafična predstava particije števil, le ta je padajoče zaporedje naravnih števil. Diagram zgleda kot šahovnica odgrizena na večih mestih iz spodnjega desnega kota. Glavna linija raziskav je povezana z nadaljevanjem obstoječih raziskav, objavljenih v [Gottlieb2023] in [Gottlieb2024].
 


Pridobljen je bil še projekt z naslovom Proučevanje 2-Y-homogenih dvodelnih grafov in njihovih povezav s Terwilligerjevimi algebrami in kombinatoričnimi načrti, ki ga bo vodil dr. Blas Fernandez s sodelujočo institucijo College of Science and Engineering at Seattle University.

Karakterizacija oz. sistematična klasifikacija dvodelnih grafov, ki so (skoraj) 2-Y-homogeni, predstavlja izjemno zahteven izziv. V splošnem se je ta problem pokazal kot izjemno težek in kompleksen, zato se večina raziskav osredotoča na specifične družine grafov, in sicer na dvodelne razdaljnoregularne grafe in razdaljno-biregularne grafe.

Pristop projektne skupine temelji na obstoječi literaturi in obravnava izzive v okviru razdaljno-polregularnih grafov. Namen projekta je raziskovanje 2-Y-homogenih lastnosti razdaljno-polregularnih grafov in klasifikacija vseh 2-Y-homogenih razdaljno-biregularnih grafov. Poleg glavnih ciljev ima raziskava potencial za odmevne rezultate, ki bodo segali izven okvirov stroke ter imeli pomemben vpliv tudi na širšo skupnost.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti