login
| EN

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je na 1. redni seji 18. 4. 2023, prejela in odprla kandidature za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Na podlagi prejetih kandidatur je pripravila dve listi kandidatov:

Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učiteljiznanstveni delavcivisokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti