login
| EN

PODOKTORSKA POZICIJA - H019001 Asistent z doktoratom (UP Famnit)

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za polni delovni čas 40 ur na teden, s pričetkom dela po dogovoru. Delo bo potekalo na projektu STEPChange do 30. 4. 2024. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je izvolitev v naziv oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv (povprečje najmanj 8) visokošolski sodelavec - asistent z doktoratom s področja Ekologije ter raziskovalni naziv asistent z doktoratom.

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

  • samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
  • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog,
  • izdelovanje pomagal za lastno in širšo uporabo,
  • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami,
  • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela,
  • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja,
  • sodelovanje in vodenje strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po dogovoru z vodstvom,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih,
  • raziskovalno delo na področju ekologije in obdelave podatkov monitoring prostoživečih živali, znanja statistike in delo s foto-patmi, znanstveno-raziskovalno delo, ki vključuje pisanje znanstvenih publikacij in
  • udeležba na konferencah ter sodelovanje pri realizaciji projekta.

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji je dostopno tukaj. Prijava je možna do 15. maja 2022.​​​​​​

Kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na elektronski naslov: stepchange@famnit.upr.si.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si