login
| EN

Univerza na Primorskem je 15. marca 2024 objavila Javni razpis za mlade raziskovalce na UP v 2024, s katerim razpisuje prosta delovna mesta za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za poklic raziskovalca in opravljali doktorski študij na UP, na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let.

Na predlog mentorjev se rok za oddajo prijav podaljša do 10.7.2024, do konca dneva. Na voljo so tri raziskovalna področja, eno izmed njih tudi področje Matematike na UP IAM

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela vsaj 8. Pri vsakem mentorju bo izbran en mladi raziskovalec, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Celoten tekst razpisa: Razpis za mlade raziskovalce na UP v 2024

Tekst podaljšanja razpisa: Podaljšanje razpisa

Prijavni obrazec: UP-MR-Prijava2024

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti