login
| EN

Danes, 14. marca, obeležujemo mednarodni dan matematike in konstanto pi. Ob tej priložnosti so UP Famnit, UP IAM in Knjižni klub UP združili matematiko in umetnost z organizacijo dogodka prebiranja piezij, ki so prispele v okviru razpisanega natečaja piezij v slovenščini.

Prvi natečaj sta UP Famnit in UP IAM izvedla že leta 2014 in bili so nadvse navdušeni nad umetniško vrednostjo prispelih del, saj so bila zapisana v različnih oblikah in so nekatera celo presegala 130 decimalk števila pi.


V letošnjem natečaju je komisija naredila izbor treh najboljših pesmi, ki so ustrezala vsem razpisanim kriterijem, in sicer:

  • Umetniško delo je zapisano v zborni slovenščini.
  • Ustreza zahtevam pifilologije, torej mora število črk v nti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami.
  • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano.
  • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.).
  • Besedilo še ni sodelovalo na preteklih natečajih za PIezijo.
  • Besedilo je avtorsko delo fizične osebe.

Pifilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila pi. En od načinov je piezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi.


Letošnje piezije so bile obiskovalcem na voljo za prebiranje in recitiranje, zmagovalna dela pa so:

  1. nagrada: Žan Debenjak s pesmijo Beg možganov
  2. nagrada: Jure Krajnc s pesmijo Svatba pomladi
  3. nagrada: Petja Korče s pesmijo Piezija

Vsem avtorjem umetniških del se zahvaljujemo za sodelovanje, udeležencem pa za udeležbo in recitacijo.

    

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti