login
| EN

Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu (MATCOS-22 - The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science) bo potekala od 13. do 14. oktobra 2022 v Kopru. Konferenco organizirajo Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) v sodelovanju z inštitutom InnoRenew CoE.

MATCOS-22 bo organiziran skupaj s 25. multikonferenco o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki bo potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

V zadnjih letih so tudi druga področja uporabila več vsebin, metod in pristopov teoretičnega računalništva, številni rezultati pa so bili vključeni v praktične namene. Rešitve za NP-težke probleme, algoritmično usmerjena umetna inteligenca in podatkovna znanost, novi modeli in metode v sistemski biologiji in bioinformatiki, pristopi teorije avtomatov pri preverjanju programske in strojne opreme, praktične rešitve kvantnega računalništva in razvoj drugih perspektivnih novih modelov računanja so dobri primeri, ki podpirajo navedeno.

Poseben poudarek je na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT, računalniške družbene vede itd.


Rok za oddajo znanstvenih prispevkov je 1. avgust 2022.

Prispeveki morajo biti spisani v angleščini in vsebovati dovolj podrobnosti, da lahko programski odbor oceni njihovo kakovst. Dolžina oddanih prispevkov in njihovih končnih različic je omejena na 4 strani. Vsi znanstveni prispevki bodo objavljeni v večkonferenčnem zborniku o informacijski družbi.

Sprejete bodo le prijave v PDF formatu, ki bodo poslane prek programa EasyChair (v prijavi navedite tip prispevka). Povezava je na voljo tukaj.

Za podrobnejše informacije o oddaji prispevkov, informacijah o potovanju in nastanitvi ter splošnih informacijah o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.

Za vsa dodatna vprašanja so organizatorji na voljo tudi na naslovu: matcos@iam.upr.si.

  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si