login
| EN

Univerza na Primorskem je objavila razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali po programu, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa. Posamezen mladi raziskovalec bo pod mentorstvom izvajal raziskovalno nalogo, ki bo ustrezno umeščena v raziskovalni program na članici UP.

V letu 2023 je razpisanih pet prostih mest za mlade raziskovalce, od tega so na UP IAM in UP Famnit skupno razpisana štiri mesta. 


Kandidati se lahko prijavijo za usposabljanje pri naslednjih mentorjih, na raziskovalnih področjih in v okviru matičnih raziskovalnih programov UP.


Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela, vsaj 8.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po seštevku doseženih točk. Izbran je kandidat z najvišjim seštevkom točk. V primeru, da dva kandidata dosežeta enako število točk, se da prednost kandidatu iz podreprezentiranega spola na določenem raziskovalnem področju, v kolikor je za raziskovalno področje značilna spolna neuravnoteženost raziskovalcev na UP (več kot 60 %/40 % v korist/škodo enega spola).

Rok oddaje je do vključno 15. 6. 2023, do konca dneva. Kandidati oddajo prijave in priloge v elektronski obliki (skenirani dokumenti v formatu PDF) na e-naslov: razpis.mr@upr.si.

Več informacij:  Razpis za mlade raziskovalce na UP v 2023 in Prijavni obrazec MR 2023

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti