login
| EN

UP Inštitut Andrej Marušič uspešen pri pridobitvi novega raziskovalnega projekta na Javnem razpisu za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Vodja novo pridobljenega projekta z naslovom SMOOTH-MATCH: Gladki izogeometrični prostori zlepkov nad večdelnimi domenami je prof. dr. Vito Vitrih, raziskovalec, predavatelj in direktor UP Inštituta Andrej Marušič.

V okviru projekta bodo med letoma 2023-2026 razširili znane rezultate iz primera ravninskih domen na volumetrične domene. Obravnavali bodo razširitev standardnih trikotnih in štirikotnih domen na t. i. mešane domene in konstruirali posebne prostore zlepkov nad takšnimi večdelnimi domenami. Poleg Gelerkinove diskretizacije bodo obravnavali tudi metodo kolokacije nad večdelnimi domenami, ki bo temeljila na tako skonstruiranih prostorih zlepkov.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli določeno uspešnost, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.

Našemu direktorju iskreno čestitamo in želimo uspešno raziskovanje!

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si