login
| EN

Šesto interdisciplinarno mednarodno znanstveno srečanje Computers in Scientific Discovery (CSD 6), ki bo od 21. do 25. avgusta 2012 v Portorožu, bo tudi letos gostilo najuglednejše tuje raziskovalce s področij kemije, biologije, računalništva in matematike. Med njimi bo tudi britanski nobelov nagrajenec za kemijo prof. dr. Sir Harold Kroto.

V petek, 24. avgusta, bo ob 9. uri bo prof. dr. Sir Harold Kroto na predavanju z naslovom: Science, Lost in Translation? prek orisa razvoja znanosti od razsvetljenstva naprej ponudil lastno vizijo o tem, kako pomembno se je v tem zgodovinskem trenutku otresti vseh spon, ki ogrožajo nadaljnji razvoj znanosti. V trenutku, ko nam preti zdrs v ponovno srednjeveško temačno dobo, bi bilo treba za dosego splošne razgledanosti kot edine rešiteljice iz te nevarnosti priznati pomembno vlogo pojavu interneta in mlade vzgajati v duhu pozitivne naravnanosti do splošne razgledanosti, je prepričan eminentni predavatelj.

Vabljeni na ekskluzivno predavanje!

 

Vir: http://www.fsu.edu/profiles/kroto/

Srečanje organizira Inštitut Andrej Marušič UP s sodelovanjem s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Fakulteto za turistične študije UP ter z zunanjimi soizvajalciFakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana.

 

 

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti