login
| EN

Po pravilniku za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2023, ki jih podeljujemo zaposlenim, študentom in posameznikom, pozivamo predlagatelje, da podajo svoje predloge s pripadajočimi obrazci.

Rok za oddajo je do četrtka, 30. novembra 2023, predloge za nagrado za znanstveno odličnost pa pričakujemo do srede, 10. januarja 2024.  

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju: Univerza) podeljuje zaposlenim, študentom in posameznikom naslednja priznanja in nagrade:

 1. Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem«.
 2. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem«.
 3. Naziv »zaslužni profesor Univerze na Primorskem«.
 4. Svečano listino Univerze na Primorskem.
 5. Zlato plaketo Univerze na Primorskem.
 6. Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem.
 7. Nagrado za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem.
 8. Nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem.
 9. Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem.

Skladno s 5. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št.: 002-16/18 z dne 11. 7. 2018; v nadaljevanju: Pravilnik) je rok za oddajo predlogov kandidatov za priznanja in nagrade:

 • iz točk 1 – 5 in 7 – 9 iz drugega člena Pravilnika do četrtka, 30. 11. 2023,
 • iz točke 6 drugega člena Pravilnika do srede, 10. 1. 2024.

O podelitvi priznanj in nagrad bo odločil Senat Univerze na Primorskem na predlog Komisije za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem. Priznanja in nagrade bo podelila rektorica Univerze na Primorskem predvidoma v Tednu univerze.

 1. Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št.: 002-16/18 z dne 11. 7. 2018),
 2. Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem s pripadajočimi obrazci (Priznanja UP/obrazec1, Priznanja UP/obrazec2, Priznanja UP/obrazec3, Priznanja UP/obrazec4, Kriteriji odličnosti in točkovalnik za nagrade za pedagoško odličnost).

Opomba 1: Mnenja strokovnih poročevalcev o utemeljenosti priznanja za priznanja iz 1. do 5. točke 2. člena Pravilnika morajo biti priložena predlogu za kandidata za priznanje in nagrade UP.

Opomba 2: Soglasje kandidata/ke za postopek podelitve priznanj in nagrad Univerze na Primorskem mora biti priloženo k predlogu za kandidata za priznanje in nagrade UP.


PRAVILNIK O  NAGRADAH IN PRIZNANJIH UP (podpisan dokument)

PRAVILNIK O  NAGRADAH IN PRIZNANJIH UP (pdf.format – strojna bralna oblika)

NAVODILA ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJA IN NAGRADE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

OBRAZCI (zip. datoteka vseh obrazcev):  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti