login
| EN

V prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) se je danes, 14. oktobra 2022, uspešno zaključila konferenca MATCOS-22 –Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo (The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science). Dvodnevni dogodek sta organizirala UP Inštitut Andrej Marušič in UP FAMNIT v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE.

MATCOS-22 je bil izveden kot del 25. multikonference o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki je potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

Za obseg konference so si zadali dva cilja – zbrati ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so lahko neposredno uporabljene v realnih aplikacijah in zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Poseben poudarek je bil na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT (angl. Internet of Things).

»Tudi letos smo, tako kot lani, uvedli redne in kratke prispevke in na ta način omogočili večje število udeležencev in medsebojno izmenjavo idej. Program je vključeval skupno kar 32 prispevkov (11 rednih in 21 kratkih), predstavitve pa so potekale v dveh vzporednih sekcijah, da bi udeleženci imeli dovolj časa za razpravo. Veseli nas, da je bilo del konference več kot 40 udeležencev, ki so prispevali h kreativni atmosferi dogodka,« je povzel izr. prof. dr. Rok Požar, predsednik Organizacijskega odbora MATCOS-22.

Letošnji vabljeni govorec je bil prof. dr. György Turán z Univerze Illinois v Chicagu in Raziskovalne skupine za umetno inteligenco na Univerzi v Szegedu. V predavanju z naslovom »Interpretability of deep-learned error-correcting codes« je odgovarjal na vprašanja o tem, ali se kode za popravljanje napak, ki so danes pogosto ustvarjene z globokim učenjem, razlikujejo od tistih tradicionalnih, katerih obstoj je dokazal C. Shannon leta 1948.

Za podrobnejše informacije o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.

  

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si