login
| EN

Na UP Famnit je razpisano prosto delovno mesto J016037 Strokovni delavec - Laborant na Oddelku za biodiverziteto. Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si. Rok za prijavo je 1. avgust 2022.

Opis del in nalog glede na področje dela:

- izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja dela NOE,
- vodenje evidenc, pripravljanje gradiv, sodelovanje na sejah in delovnih sestankih, pisanje zapisnikov in povzetkov, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov in projektne dokumentacije, tehnično spremljanje dela komisij in drugih strokovnih organov,

  • - skrb za informiranje in obveščanje vodstva članice ali univerze ter strokovnih sodelavcev o izbranih podatkih notranjega informacijskega sistema,
    - opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela: 

  • - urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična),
    - naročanje laboratorijskega in drugega materiala,
    - vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala),
    - opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.


Pogoji za opravljanje dela:
- višješolska (prejšnja) oz. višja strokovna izobrazba biološke in sorodne vede,
- visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno.

Zahtevana znanja:
- izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi,
- znanje angleškega jezika, ki zajema dobro govorjenje in pisanje.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:
- natančnost in odgovornost,
- zanesljivost in komunikativnost,
- znanja za delo z računalnikom,
- sposobnost timskega dela.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1.10. 2022 do 30. 9. 2023.

Več informacij lahko najdete tukaj.

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si