login
| EN

Rok prijave: 4. oktober 2017 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE

RAZISKOVALNI PROGRAM

ČLANICA UP

PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

1.01. Naravoslovje / Matematika

P1-0285 Algebra, disekretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

predstavitev

         

Več o programu mladih raziskovalcev na http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=124


Public Tender for Young Researchers Candidates for the Year 2017

Deadline: 4th October 2017 by 2 p.m.

MENTOR

RESEARCH FIELD

RESEARCH PROGRAMME

INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Assoc. Prof. Klavdija Kutnar, PhD

1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics

P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory

UP Andrej Marušič Institute

       

Public tender
Instructions on how to apply
Application form
Statement
Confirmation and evaluation sheet (completed by mentor)

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti